stolz 4
Acrylfarbe und Pastell auf Holz, 80 cm x 80 cm, 2022
680,-