stolz 4
Acrylfarbe und Pastell auf Holz, 70 cm x 70 cm, 2022
880,-