stolz 3
Acrylfarbe und Pastell auf Holz, 50 cm x 100 cm, 2022